ม็อบสหฟาร์มชุมนุมวันที่ 2 เรียกร้องจ่ายค่าแรงภายในวันนี้

ม็อบสหฟาร์มชุมนุมวันที่ 2 เรียกร้องจ่ายค่าแรงภายในวันนี้

ม็อบสหฟาร์มชุมนุมวันที่ 2 เรียกร้องจ่ายค่าแรงภายในวันนี้

รูปข่าว : ม็อบสหฟาร์มชุมนุมวันที่ 2 เรียกร้องจ่ายค่าแรงภายในวันนี้

ม็อบสหฟาร์มชุมนุมวันที่ 2 เรียกร้องจ่ายค่าแรงภายในวันนี้ กลุ่มผู้ประกอบการรถขนไก่ และรถรับส่งคนงาน ยังคงปิดทางเข้าออกของบริษัทสฟาร์ม ใน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินที่คงค้าง

รถยนต์ของผู้ประกอบการขนส่งไก่ และรถรับส่งคนงานกว่า 20 คัน ยังคงปิดถนนทางเข้า-ออกบริษัท โกลเดนไลน์ บิสเนส ในเครือของบริษัท สหฟาร์ม ใน ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เป็นวันที่ 2 เพื่อเรียกร้องเงินค่าจ้างที่บริษัทติดค้าง ขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง และกลุ่มคนงานก่อสร้าง เดินทางมาสมทบ ทำให้ยอดเงินรวมติดค้างกว่า 38 ล้านบาท

กลุ่มผู้ชุมนุม ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินที่ค้างทั้งหมดภายในวันที่ 3 กันยายน มิฉะนั้นก็จะปักหลักชุมนุม และยกระดับการชุมนุม โดยไปปิดทางเข้า-ออก บริษัท โกลเดนไลน์ บิสเนส ใน ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อีกแห่ง


กลับขึ้นด้านบน