หอการค้าไทยเสนอขยายเวลาเกษียณอายุ

หอการค้าไทยเสนอขยายเวลาเกษียณอายุ

หอการค้าไทยเสนอขยายเวลาเกษียณอายุ

รูปข่าว : หอการค้าไทยเสนอขยายเวลาเกษียณอายุ

หอการค้าไทยเสนอขยายเวลาเกษียณอายุ นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเตรียมเสนอรัฐบาลขยายระยะเวลาเกษียณอายุราชการ และภาคเอกชนจาก 60 ปี เป็น 65 ปี

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เตรียมเสนอรัฐบาลขยายระยะเวลาเกษียณอายุราชการ และภาคเอกชนจาก 60 ปี เป็น 65 ปี นอกจากขยายระยะเวลาเกษียณอายุแล้ว หน่วยงานต่างๆ ควรเตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการขยายการลงทุนของนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจประสบกับการขาดแคลนแรงงานประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในอนาคต

สำหรับสาเหตุการขาดแคลนแรงงานส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ส่งผลให้แรงงานจำนวนมากกลับภูมิลำเนา รวมถึงนโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรราคาสูง ทำให้แรงงานย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้ หากกรรมการหอการค้าไทยเห็นด้วยในเรื่องนี้จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อศึกษาผลดี และผลเสีย


กลับขึ้นด้านบน