สัมมนา สร้างการมีส่วนร่วมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สัมมนา สร้างการมีส่วนร่วมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สัมมนา สร้างการมีส่วนร่วมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

รูปข่าว : สัมมนา สร้างการมีส่วนร่วมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สัมมนา สร้างการมีส่วนร่วมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ปัจจุบันการออกแบบสิ่งก่อสร้างและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มักคำนึงถึงการใช้งานของประชาชนทั่วไป มากกว่าผู้พิการ และผู้สูงอายุ ขณะที่นักวิชาการ ระบุว่า กฎหมายที่ใช้ควบคุมอาคาร จะบังคับใช้เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างใหม่เท่านั้น

ในการสัมมนาวิชาการ "Design Bangkok…Design for all" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลัก Universal Design หรือ อารยสถาปัตย์ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการดำเนินกิจวัตรประจำวันของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันการออกแบบตึกอาคารในกรุงเทพมหานคร และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ของแต่ละหน่วยงาน ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ จัดสร้างโดยคำนึงถึงการใช้งานสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีสภาพร่างกายปกติมากกว่า โดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ผู้พิการ ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ กฏหมายควบคุมอาคาร ก็บังคับใช้เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างใหม่ที่ต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ จึงเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในชีวิตประจำวันรองรับจำนวนผู้พิการ และผู้สูงอายุ

ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุแล้วจำนวน 33 แห่ง, สวนสาธารณะ 2 แห่ง รวมทั้งติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามสถานีรถไฟฟ้า BTS และภายในปีหน้า จะติดตั้งเพิ่มเติมอีก 74 ตัว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้พิการและผู้สูงอายุ


กลับขึ้นด้านบน