"สรรพสามิต"เตรียมชี้แจงปรับขึ้นภาษีสุรา คาดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้าน

"สรรพสามิต"เตรียมชี้แจงปรับขึ้นภาษีสุรา คาดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้าน

"สรรพสามิต"เตรียมชี้แจงปรับขึ้นภาษีสุรา คาดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้าน

รูปข่าว : "สรรพสามิต"เตรียมชี้แจงปรับขึ้นภาษีสุรา คาดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้าน

กรมสรรพสามิตจะชี้แจงการปรับขึ้นอัตราภาษีใหม่ของสุรา หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับขึ้น โดยคาดว่าจะทำให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะออกประกาศกระทรวงเกี่ยวกับอัตราภาษีสรรพสามิตสุราใหม่ ของภาษีสุราเบียร์ไวน์ และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้ (4 ก.ย.) เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า

ทั้งนี้อัตราภาษีใหม่จะทำให้เบียร์ปรับเฉลี่ยขึ้น 10 - 15 %  เหล้า ปรับขึ้น 10 %  ไวน์ ปรับขึ้น 20 % สุราต่างประเทศปรับขึ้น 20 % ถ้าคิดเป็นราคาเบียร์ไทยปรับขึ้น 2 - 3 บาทต่อกระป๋อง เบียร์นำเข้าขึ้นขวดละ 10 บาท

การปรับอัตราภาษีใหม่นี้คาดว่าจะทำให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังประเมินว่าจะทำให้อัตราผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลงประมาณ 5 % 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสร้างอัตราภาษีสุราใหม่ตาม พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นการปรับอัตราเพดานภาษีเหล้าเบียร์ ไวน์ ใหม่ โดยคิดภาษีทั้งตามปริมาณมูลค่าและปริมาณแอลกอฮอล์ทุกตัว ยกเว้นสุรา 3 ทับ ที่นำไปใช้ทางอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งการปรับขึ้นเพดานเครื่องดื่มตามพ.ร.บ.สุรา นั้น เนื่องจากหลายตัวชนเพดานแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยืนยันว่า การขึ้นภาษีครั้งนี้ ต้องการลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ ไม่ใช่เเนวทางการเพิ่มรายได้รัฐ


กลับขึ้นด้านบน