แกนนำม็อบสวนยางหารือ "กิตติรัตน์" ไม่ได้ข้อสรุป

แกนนำม็อบสวนยางหารือ "กิตติรัตน์" ไม่ได้ข้อสรุป

แกนนำม็อบสวนยางหารือ "กิตติรัตน์" ไม่ได้ข้อสรุป

รูปข่าว : แกนนำม็อบสวนยางหารือ "กิตติรัตน์" ไม่ได้ข้อสรุป

แกนนำม็อบสวนยางหารือ การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาราคายางกว่า 3 ชั่วโมง เมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) ระหว่างตัวแทนเกษตรกรในจังหวัดภาคใต้กับรัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รับปากว่าจะนำข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกร เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือ กนย. เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันนี้ (5 ก.ย.)

ในการประชุมเพื่อหาข้อสรุปการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ระหว่างตัวแทนเกษตรกร 23 คน ใน 5 จังหวัดภาคใต้ กับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกนนำเกษตรกร ระบุว่า เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลดูแลราคายางให้ได้กิโลกรัมละ 100 บาท โดยลดจากเป้าหมายเดิมที่กิโลกรัมละ 120 บาท โดยมี 2 ทางเลือก ได้แก่ การใช้วิธีชดเชยส่วนต่างราคา หรือ รับซื้อยางจากเกษตรกร และเห็นว่ามาตรการสนับสนุนเงินสดไร่ละ 1,260 บาท ไม่มีส่วนช่วยเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกจ้าง หรือเช่าพื้นที่ปลูกยาง ทำให้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนมากกว่า

ขณะที่นายกิตติรัตน์ ยืนยันกับตัวแทนเกษตรกรว่า รัฐบาลได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ในวันนี้ (5 ก.ย.) ให้ทบทวนมาตรการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ พร้อมจะนำข้อเสนอที่ให้รัฐบาลจ่ายส่วนต่างราคากิโลกรัมละ 100 บาท พิจารณาด้วย โดยขอให้กลุ่มเกษตรกรยุติการปิดถนนและเส้นทางจราจร เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจประเทศด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ บรรรยากาศหารือทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างตึงเครียด โดยตัวแทนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พอใจผลเจรจา ที่ไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐในการชดเชยราคายางตามที่กลุ่มเกษตรกรร้องขอ โดยยังยืนยันที่จะยังชุมนุมปิดถนนต่อไปหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน