สภาฯถกปัญหายางพาราตกต่ำ-การชุมนุมเกษตรกรภาคใต้

สภาฯถกปัญหายางพาราตกต่ำ-การชุมนุมเกษตรกรภาคใต้

สภาฯถกปัญหายางพาราตกต่ำ-การชุมนุมเกษตรกรภาคใต้

รูปข่าว : สภาฯถกปัญหายางพาราตกต่ำ-การชุมนุมเกษตรกรภาคใต้

สภาฯถกปัญหายางพาราตกต่ำ-การชุมนุมเกษตรกรภาคใต้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากระทู้ถามสดเรื่องปัญหาราคายางพาราตกต่ำและการชุมนุมของเกษตรกรในภาคใต้ รวมถึงปัญหาค่าครองชีพสูง

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณากระทู้ถามสดได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้หยิบยกปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ, ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงปัญหาเส้นทางคมนาคม

โดยนายสุกิจ อัตโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หารือถึงกรณีการชุมนุมของชาวสวนยางพาราในภาคใต้ โดยเห็นว่ารัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาไม่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกร

สำหรับบัญชีกระทู้ถามสดในวันนี้มี 3 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาราคายางพาราตกต่ำและกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงชาวสวนยางภาคใต้ ,การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาค่าครองชีพสูง, การชุมนุมของเกษตรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยภายหลังการพิจารณากระทู้ถาม จะเป็นการพิจารณาญัตติเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และปัญหาค่าครองชีพสูงต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน