แก้ปัญหาผลกระทบจากการพนันในเด็ก

แก้ปัญหาผลกระทบจากการพนันในเด็ก

แก้ปัญหาผลกระทบจากการพนันในเด็ก

รูปข่าว : แก้ปัญหาผลกระทบจากการพนันในเด็ก

แก้ปัญหาผลกระทบจากการพนันในเด็ก แม้ไทยจะมีกฎหมายถึง 2 ฉบับ ที่ควบคุมการเข้าถึงการพนันของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน แต่กลับพบว่าเนื้อหาในข้อกฎหมายที่ระบุรูปแบบการพนันไม่ครอบคลุมการพนันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ยาก ขณะที่ภาครัฐ แม้ว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ แต่ปัญหาการพนันในเด็กกลับไม่ถูกนำเสนอ ส่งผลให้การขับเคลื่อนแนวทางป้องกันการพนันไม่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมการเล่นพนัน เป็นอีกปัจจัยที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีผลให้ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้ นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กวิเคราะห์ว่าปัจจุบันไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน 2 ฉบับ โดยกฎหมายการพนันปี 2478 ซึ่งบังคับใช้มากว่า 80 ปี และเป็นกฎหมายฉบับเดียวของไทยที่กำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับการพนัน แต่รูปแบบของการพนันที่บัญญัติไว้ไม่ครอบคลุมการพนันรูปแบบใหม่ๆ

แตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองเด็กปี 2546 ในมาตรา 26 (8) ที่ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนัน นั่นหมายความว่ากฎหมายนี้ไม่ได้เน้นความผิดที่ตัวเด็ก จึงเกิดความสับสนต่อการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
 
การยกเครื่องกฎหมายการพนัน จึงเป็นสิ่งที่ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเรียกร้อง เพื่อให้เป็นแนวทางกำกับดูแลเด็กจากปัจจัยเสี่ยงจากการพนันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับกลไกกำกับดูแลภาครัฐอย่างคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายมองว่าขับเคลื่อนได้ไม่จริงจัง และชี้ชัดได้ว่าที่ผ่านมา ปัญหาการพนันในเด็กยังไม่เคยถูกพูดถึง

อย่างเช่นรายงานแผนพัฒนาเด็กเยาวชนปี 2554 ไม่พบรายงานสถานการณ์ด้านการพนัน เน้นเพียงปัญหาการศึกษา ยาเสพติด ความรุนแรง ไม่ต่างจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี 2555 - 2559 ที่ไม่พบมาตรการป้องกันเด็กจากการพนันเช่นกัน

เช่นเดียวกับนายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯที่ยอมรับว่าปัญหาการพนันไม่เคยถูกนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน และจากนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯยืนยันว่างานวิจัยทางการแพทย์ที่ระบุผลกระทบจากการพนันต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชน จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันต่อไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน