ฝ่ายค้านอภิปรายกระทู้สด-ญัตติ แก้ปัญหาราคายางพารา ชี้รัฐบาลเพิกเฉย และเลือกปฏิบัติ

ฝ่ายค้านอภิปรายกระทู้สด-ญัตติ แก้ปัญหาราคายางพารา ชี้รัฐบาลเพิกเฉย และเลือกปฏิบัติ

ฝ่ายค้านอภิปรายกระทู้สด-ญัตติ แก้ปัญหาราคายางพารา ชี้รัฐบาลเพิกเฉย และเลือกปฏิบัติ

รูปข่าว : ฝ่ายค้านอภิปรายกระทู้สด-ญัตติ แก้ปัญหาราคายางพารา ชี้รัฐบาลเพิกเฉย และเลือกปฏิบัติ

ฝ่ายค้านอภิปรายกระทู้สด-ญัตติ แก้ปัญหาราคายางพารา ชี้รัฐบาลเพิกเฉย และเลือกปฏิบัติ ส.ส.ฝ่ายค้าน ยังคงอภิปรายญัตติแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเน้นการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พร้อมระบุว่า รัฐบาลเพิกเฉย และเลือกปฏิบัติ ขณะเดียวกันมีการกระทู้ถามสด ตั้งข้อสังเกตกรณีพรรคเพื่อไทย อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรยางพารา ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี กรณีราคายางพาราตกต่ำ และการแก้ปัญหาการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ภาคใต้ โดย ส.ส.ฝ่ายค้าน ตั้งข้อสังเกตุว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เพื่อจำกัดไม่ให้ออกนอกพื้นที่

โดย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ไม่มีบุคคลในพรรคเพื่อไทย อยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนี้อย่างแน่นอน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คอยดูแลรักษาความสงบอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีการใช้ความรุนแรง

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยังคงย้ำต่อแนวทางการแก้ปัญหาราคายาง ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามคำขอ เพราะต้องยึดตามกลไกตลาด

ขณะเดียวกัน นายยรรยง พวงราช รมว.พาณิชย์ ชี้แจงกระทู้สดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาค่าครองชีพสูง กรณีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าทางด่วน และค่าก๊าซแอลพีจี ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณผิดปกติเรื่องการปรับขึ้นราคาสินค้า และคงเป็นไปตามการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาญัตติแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ที่ค้างจากสัปดาห์ก่อน โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ว่ารัฐบาลเพิกเฉยไม่ส่งตัวแทนที่มีอำนาจเจรจากับเกษตรกร เพราะไม่ใช่พื้นที่ฐานเสียงของรัฐบาล พร้อมย้ำ ส.ส.ในพื้นที่ไม่ได้อยู่เบื้องหลัง และที่ได้ร่วมขับเคลื่อนไหว เพราะเป็นข้อเรียกร้องของประชาชน

ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้เลือกปฏิบัติ เพราะไม่ใช่พื้นที่ฐานเสียง แต่ได้คำนวณอัตราค่าชดเชยปัจจัยการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสมแล้ว

ซึ่งในสัปดาห์หน้า สภาฯ จะพิจารณาญัตติแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต่อเนื่อง เพราะยังคงเหลือการอภิปรายจาก ส.ส.ฝ่ายค้านอีกกว่า 30 คน


กลับขึ้นด้านบน