"นิคม" ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นถอดถอน ยันทำตามข้อบังคับการประชุม

"นิคม" ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นถอดถอน ยันทำตามข้อบังคับการประชุม

"นิคม" ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นถอดถอน ยันทำตามข้อบังคับการประชุม

รูปข่าว : "นิคม" ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นถอดถอน ยันทำตามข้อบังคับการประชุม

"นิคม" ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นถอดถอน ตำแหน่งประธานวุฒิสภา ยัน ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม ขณะปชป.เตรียมยื่นถอดถอนวันนี้

วันนี้ (6ก.ย.56) มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของ ส.ว. โดยจะพิจารณาต่อในมาตรา 6 ว่าด้วยเรื่องสมาชิกภาพของส.ว. ขณะที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เชื่อว่า การประชุมวันนี้จะไม่ราบรื่น เพราะเห็นว่าการลงมติในมาตรา 5 เรื่องคุณสมบัติ ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ

 
นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ยืนยันว่า ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของ ส.ว. วาระ 2 ได้มีมติผ่านความเห็นชอบในมาตรา 5 ว่าด้วยคุณสมบัติของ ส.ว. เรียบร้อยแล้ว ด้วยมติ 316 ต่อ 3 เสียง เห็นชอบผ่านมาตรา 5 ตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากมีการแก้ไขกำหนดกำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ว. ซึ่งกำหนดให้ยกเลิก คุณสมบัติต้องห้ามหลายประการ อาทิ ห้ามผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งของส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ นายนิคม ยังกล่าวอีกว่า ไม่กังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นถอดถอนการทำหน้าที่ของตนเอง เพราะที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องยึดตามข้อบังคับการประชุม

    

 
ขณะที่วันนี้ วิปฝ่ายค้าน เตรียมจะยื่นถอดถอนนายนิคม ออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา เนื่องจากเห็นว่า การทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 4 กันยายน ใน วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มาส.ว. มาตรา 5 คุณสมบัติส.ว. มีการรวบรัดปิดอภิปรายของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งที่ยังเหลือผู้สงวนความเห็น และผู้เสนอคำแปรญัตติอภิปรายอีกจำนวนมาก รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายและใช้สิทธิประท้วงการทำหน้าที่ของประธานฯ ซึ่งถือว่าการทำหน้าที่ของนายนิคม กระทำผิดรัฐธรรมนูญและผิดข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมร่างหนังสือยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68 ขอให้สั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีที่รัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มา ส.ว. และคุณสมบัติ ส.ว. ที่มีการแก้ไขผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 
สำหรับวันนี้จะมีการอภิปรายต่อในมาตรา 6 ว่าด้วยเรื่องสมาชิกภาพของ ส.ว. โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการหารือตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 22.00 น.
 
ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรรประชาธิปัตย์ เห็นว่า การลงมติในมาตรา 5 เรื่องคุณสมบัติ ของส.ว. ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ และยังถือว่า ยังไม่มีการลงมติในมาตรา 5 ซึ่งวันนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ จะขอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ดำเนินการให้สมาชิกรัฐสภาที่ยังสงวนคำแปรญัตติและสงวนความเห็น ที่ยังไม่ได้อภิปราย ได้มีสิทธิอภิปรายต่อ
 


กลับขึ้นด้านบน