"พาณิชย์"คาดราคายางพารา ไตรมาส 3-4 มีแนวโน้มสูงขึ้น

"พาณิชย์"คาดราคายางพารา ไตรมาส 3-4 มีแนวโน้มสูงขึ้น

"พาณิชย์"คาดราคายางพารา ไตรมาส 3-4 มีแนวโน้มสูงขึ้น

รูปข่าว : "พาณิชย์"คาดราคายางพารา ไตรมาส 3-4 มีแนวโน้มสูงขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเมินราคายางพาราในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลังการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา  นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ราคายางแผ่นดิบ มีราคาอยู่ที่ 75 - 76 บาท ยางรมควันชั้น 3 มีราคา 78 - 80 บาท ยางส่งออกชั้น 3 มีราคา 85 - 86 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดูแลในเรื่องของปัจจัยการผลิตการลดต้นทุน และเร่งส่งออกสินค้าที่ผลิตจากยางพารา รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการขยายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพราะเป็นตลาดที่สามารถชี้นำราคายางพาราในตลาดโลก

 
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาราคายางพารา โดยระบุว่าการเชิญเอกชนมาหารือ เพื่อรับฟังว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นฝ่ายผู้ต้องการสินค้ายางพารา จะช่วยดูแลราคายางอย่างไรได้บ้าง
 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน