ชาวบ้าน ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี ร้องถูกละเมิดสิทธิชุมชน

ชาวบ้าน ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี ร้องถูกละเมิดสิทธิชุมชน

ชาวบ้าน ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี ร้องถูกละเมิดสิทธิชุมชน

รูปข่าว : ชาวบ้าน ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี ร้องถูกละเมิดสิทธิชุมชน

ชาวบ้าน ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี ร้องถูกละเมิดสิทธิชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ยื่นหนังสือต่อ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิชุมชนโครงการขุดคลองผันน้ำสายใหม่ ขาณุวรลักษบุรี ถึง ท่าม่วง

ตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ยื่นหนังสือต่อ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิชุมชนโครงการขุดคลองผันน้ำสายใหม่ ขาณุวรลักษบุรี ถึง ท่าม่วง โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เวนคืนที่ดิน จากก่อนหน้าที่ถูกเวนคืนมาแล้วถึง 2 ครั้ง สำหรับสร้างเขื่อนแม่กลอง

ขณะที่ นพ.นิรันดร์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการฯจะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้เดือนตุลาคม พร้อมเชิญหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียด เนื่องจากที่นี่ไม่ใช่ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาร้องเรียนกับคณะกรรมการฯในโครงการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน งบประมาณ 350,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เบื้องต้น โครงการนี้อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย


กลับขึ้นด้านบน