ผู้เชี่ยวชาญชี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้เชี่ยวชาญชี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้เชี่ยวชาญชี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญชี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้เชี่ยวชาญชี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากจัดนิทรรศการน้ำเพื่อชีวิตเสร็จสิ้นลงในวันที่ 12 กันยายนที่จะถึงนี้ รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องโครงการน้ำ แต่ประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วิเคราะห์ว่า หลังจากนี้น่าจะเป็นขั้นตอนการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 ปี

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวบ้าน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ประชุมร่วมกัน หลังจากรู้ข้อมูลจากกรมชลประทานว่าพื้นที่หมู่ที่ 3 เกือบทั้งหมดจะต้องถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก การจัดนิทรรศการน้ำเผยแพร่ข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ และการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของรัฐบาลที่เกิดมีขึ้นในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านส่วนใหญ่

พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำให้เดินหน้าต่อเร็วเกินไป อาจขัดแย้งกับศาลปกครองที่กำหนดให้รัฐบาลต้องนำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปดำเนินการให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 และมาตรา 67 วรรค 2

ชาวบ้านจึงเสนอให้รัฐบาลใช้เวลาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 9 สัญญา นานกว่านี้ เพื่อให้รอบด้าน โดยเฉพาะการก่อสร้างคลองผันน้ำ หรือฟลัดเวย์ ในสัญญา A 5 ที่จะส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศของแม่น้ำแม่กลอง และชาวบ้านหลายจังหวัด

ส่วน ศ.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. เห็นว่า นิทรรศการน้ำเพื่อชีวิตเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 และหลังจากนี้ ยังต้องมีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตามมาตรา 67

โครงการบริหารจัดการน้ำทั้ง 9 สัญญา ที่เข้าข่ายอาจจะต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ปี 2553 คือ สัญญา A1 การสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก และสัญญา B1 การสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 17 ลุ่มน้ำ ประธาน กอสส.กล่าวว่า จะมีการพิจารณาแต่ละโครงการที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


กลับขึ้นด้านบน