ชาวสวนยางพารา มีความเห็นต่างกันต่อการแก้ปัญหาราคายางของรัฐบาล

ชาวสวนยางพารา มีความเห็นต่างกันต่อการแก้ปัญหาราคายางของรัฐบาล

ชาวสวนยางพารา มีความเห็นต่างกันต่อการแก้ปัญหาราคายางของรัฐบาล

รูปข่าว : ชาวสวนยางพารา มีความเห็นต่างกันต่อการแก้ปัญหาราคายางของรัฐบาล

ชาวสวนยางพารา มีความเห็นต่างกันต่อการแก้ปัญหาราคายางของรัฐบาล สำหรับท่าทีชาวสวนยางพารา ในหลายจังหวัด ต่อความช่วยเหลือของรัฐบาล ยังคงแตกต่างกัน ชาวสวนยาง ต.ทับปริก จ.กระบี่ ประกาศไม่รับความ ช่วยเหลือ โดยบอกว่า เป็นการประท้วงการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ขณะที่ชาวสวนยางพารา ในจังหวัดตรัง ยอมเปิดถนนบริเวณแยกอันดามัน ในอำเภอห้วยยอด 1 ช่องจราจร แต่ยืนยันชุมนุมอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง ที่ปิดถนนบริเวณแยกอันดามัน อ.ห้วยยอด ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ยอมเปิดถนน 1 ช่องจราจร เพื่อให้ประชาชน ใช้เส้นทางไปยัง จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราชได้ แต่ยืนยันว่า จะยังชุมนุมต่อเนื่อง หลังการเจรจาระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับ ชาวสวนยางภาคใต้ ไม่ได้ตามข้อเรียกร้อง

ขณะที่ชาวสวนยางบางส่วน ยอมรับการช่วยเหลือของรัฐบาล เช่น ใน จ.ตรัง ทยอยไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหายาง โดยมีผู้ลงทะเบียน ขอรับค่าปัจจัยการผลิตแล้ว กว่า 7,000 คน

ส่วนชาวสวนยาง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ กว่า 800 ครอบครัว มีมติไม่รับความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาท แม้จะขยายความช่วยเหลือจากรายละไม่เกิน 10 ไร่ เป็น 25 ไร่ โดยบอกว่าเป็นการประท้วงรัฐบาลที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ขณะที่แกนนำชาวสวนยางพารา จ.จันทบุรี รวมตัวข้างสนามกีฬา ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว ยื่นหนังสือเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาล ให้แทรกแซงราคายางพารา เนื่องจากมีพื้นที่ปลูก มากที่สุดในจังหวัด

ด้าน นายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระด้านกฏหมายมหาชน ให้ความเห็นเกี่ยวกับการชุมนุม ของเกษตรกรในภาคใต้ ว่า การชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชน แต่ต้องไม่จำกัดสิทธิของผู้อื่น การปิดถนน หรือ ยึดสถานที่ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ซึ่งหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา ไม่มีการลงโทษ ทำให้กลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ จึงควรมีมาตรการ หรือ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะ


กลับขึ้นด้านบน