เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เสนอปฏิรูประบบการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เสนอปฏิรูประบบการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เสนอปฏิรูประบบการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

รูปข่าว : เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เสนอปฏิรูประบบการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เสนอปฏิรูประบบการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ อันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ที่รั้งท้ายในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เสนอทางออกปัญหาด้านการศึกษา โดยให้ปฏิรูประบบการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดระบบการศึกษา

นายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก กล่าวว่า การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนในการประชุม World Economic Forum (WEF) ที่ให้ประเทศไทยอยู่อันดับสุดท้าย คือลำดับที่ 8 ซึ่งมีคะแนนต่ำที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า ระบบการศึกษาของไทยยังมีปัญหา ซึ่งแนวทางการแก้ไข กระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิรูประบบการศึกษาอย่างจริงจังโดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดระบบการศึกษา

นอกจากนี้ ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง, ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็ก และเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้น ที่สำคัญต้องให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และควรกระจายอำนาจ เพราะที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของไทยดำเนินการเพียงกระทรวงศึกษาธิการส่วนเดียวเท่านั้น

เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก เห็นว่า รมว.ศึกษาธิการ ควรคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และตั้งใจเข้ามาทำงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่มักใช้โรงเรียนเหล่านี้เป็นทางผ่านสำหรับตำแหน่ง มากกว่าที่จะบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


กลับขึ้นด้านบน