ชาวอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร้องรัฐจ่ายเงินชดเชย กรณีสร้างเขื่อนสิรินธร กระทบปชช.

ชาวอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร้องรัฐจ่ายเงินชดเชย กรณีสร้างเขื่อนสิรินธร กระทบปชช.

ชาวอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร้องรัฐจ่ายเงินชดเชย กรณีสร้างเขื่อนสิรินธร กระทบปชช.

รูปข่าว : ชาวอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร้องรัฐจ่ายเงินชดเชย กรณีสร้างเขื่อนสิรินธร กระทบปชช.

ชาวอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร้องรัฐจ่ายเงินชดเชย กรณีสร้างเขื่อนสิรินธร กระทบปชช. ชาวบ้าน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินชดเชย ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร เพราะยังจ่ายไม่ครอบคลุมผู้ที่เดือดร้อน

ชาวบ้าน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาล จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธรเมื่อ 40 ปีก่อน หลังไม่พอใจมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา ให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม 43 ราย รายละ 480,000 บาท

 
แกนนำชาวบ้านบอกว่า มติของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นธรรม กับผู้สูญเสียที่ดินทำกิน จากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ได้รับผลกระทบที่มีอยู่อีกว่า 6,000 ราย จึงต้องการให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือ ขณะที่นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าชี้แจ้งกับผู้ชุมนุม พร้อมรับปากว่า จะนำข้อร้องเรียนเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
 
การประท้วงเรียกร้องค่าชดเชย จากการสร้างเขื่อนสิรินธรดังกล่าว ชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องตั้งแต่ปี 2538 ก่อนรัฐบาลจะมีมิติจัดหาที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ จำนวน 2 ,519 ครอบครัว แต่ชาวบ้านยังเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ ที่รายชื่อตกหล่นและยังไม่ได้รับค่าชดเชยอีกว่า 6,000 ราย


กลับขึ้นด้านบน