ผลักดันเปิดช่องการค้าชายแดนไทย-พม่า ต้อนรับประชาคมอาเซียน

ผลักดันเปิดช่องการค้าชายแดนไทย-พม่า ต้อนรับประชาคมอาเซียน

ผลักดันเปิดช่องการค้าชายแดนไทย-พม่า ต้อนรับประชาคมอาเซียน

รูปข่าว : ผลักดันเปิดช่องการค้าชายแดนไทย-พม่า ต้อนรับประชาคมอาเซียน

ผลักดันเปิดช่องการค้าชายแดนไทย-พม่า ต้อนรับประชาคมอาเซียน ช่องทางการค้าชายแดน กิ่วผาวอก และช่องทางหลักแต่ง บริเวณชายแดนไทย-พม่า จ.เชียงใหม่ เป็นช่องทางการค้าสำคัญ ที่ภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ ต้องการให้ภาครัฐเปิดเป็นจุดผ่อนปรนเพื่อเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศพม่า เพื่อรอรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า

เห็ดเผาะ คือ บางส่วนของสินค้า ที่ชาวพม่านำมาขายที่บริเวณ ด่านชายแดน ไทย-พม่า บ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ห่างจากช่องทางกิ้วผาวอก ซึ่งทางการพม่าปิดตายมานานหลายปีเพียง 200 เมตร ในช่วงวันพฤหัสบดี ศุกร์ และ เสาร์ โดยมีบรรดาพ่อค้า แม่ค้าชาวไทย เข้าไปรับซื้อ และ แม้จะเป็นการเปิดซื้อขายสินค้าอย่างไม่เป็นทางการ แต่ทำให้มีเงินสะพัดถึงวันละนับแสนบาท

ช่องทาง กิ่วผาวอก เป็นด่านชายแดนที่มีความสำคัญ เพราะตั้งอยู่ใกล้กับเมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน ซึ่งมีประชากรมากกว่าล้านคน และ กว่าร้อยละ 80 ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย ที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการค้าสูงกว่าปีละ 100 ล้านบาท ทำให้ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน คือ เชียงดาว ไชยปราการ เวียงแหง แม่อาย และ ฝาง โดยชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

อีกช่องทางหลักแต่ง บริเวณ บานหลักแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ความพยายามผลักดันให้มีการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรอีกครั้งโดยกลุ่มพ่อค้า และ ชาวบ้าน เรียกร้องขอมีการเปิดจุดผ่อนปรน ช่องทางหลักแต่ง เพราะเชื่อว่าจะผลดีทางด้านเศรษฐกิจให้แก่คนในพื้นที่

แม้จะมีผู้สนับสนุนหลายฝ่าย แต่เพราะพื้นที่ชายแดนในฝั่งประเทศพม่าถูกปกครองโดยกลุ่มชาติพันธ์ การผลักดันให้มีการยกระดับด่านชายแดนด้าน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นด่านถาวร จึงไม่ได้รับการตอบรับจากพม่าเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่การปฎิรูปประเทศของพม่า ทำให้ภาคธุรกิจเชื่อว่าในอนาคตพม่า จะหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนมากขึ้น เพื่อเปิดรับการค้า และ การลงทุน โดยเฉพาะในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน