รมว.ศึกษาธิการ เตรียมยกร่างพิมพ์เขียวแผนปฏิรูปการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

รมว.ศึกษาธิการ เตรียมยกร่างพิมพ์เขียวแผนปฏิรูปการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

รมว.ศึกษาธิการ เตรียมยกร่างพิมพ์เขียวแผนปฏิรูปการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

รูปข่าว : รมว.ศึกษาธิการ เตรียมยกร่างพิมพ์เขียวแผนปฏิรูปการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ

รมว.ศึกษาธิการ เตรียมยกร่างพิมพ์เขียวแผนปฏิรูปการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาไทยแสดงความเป็นห่วงแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการยังไปไม่ถูกทาง หลังเน้นแต่ด้านวิชาการ และการจัดอันดับ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดมความคิดเห็นร่างพิมพ์เขียวแผนปฏิรูปการศึกษา เป็นวาระแห่งชาติ คาดเห็นผลเฉพาะหน้าภายในปี 2558

ตามที่ World Economic Forum หรือ เวทีเศรษฐกิจโลก รายงานผลสรุปขีดความสามารถการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556- 2557 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุในการประชุม "รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดยยอมรับเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกร่างแผนดำเนินการ ( พิมพ์เขียว) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2557 นี้ และเตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ต้องเร่งจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเลื่อนอันดับการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (ปิซ่า)  จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้มีความต่อเนื่องได้มาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยกำหนดผลลัพธ์ให้เกิดเฉพาะหน้าในปี 2558 คือ ทำอันดับประเมิน ปิซ่า ให้ดีขึ้น, ขยับสัดส่วนเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพให้เท่ากัน  ทำให้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึ้น และความเสมอภาคทางการศึกษา

นายอมรวิชช์ นาครทรรพ  ด้านที่ปรึกษาวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค.) เผยว่า การแก้ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังเน้นภาควิชาการ และมุ่งแต่การจัดอันดับ ซึ่งไม่ถูกทาง เพราะเป็นการวางกรอบให้ผู้เรียนมากเกินไป ทั้งที่ขณะนี้มีเด็กที่เรียนต่อจนถึงระดับอุดมศึกษา เพียงร้อยละ 35 ที่เหลือกว่าร้อยละ 65 ต้องหลุดออกจากระบบ จึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะชีวิต พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของเด็กในแต่ละพื้นที่ เชื่อว่าจะสร้างความยั่งยืนทางการศึกษาได้

รายงานขีดความสามารถการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 -2557 ของ World Economic Forum ยกให้ประเทศฟินแลนด์ มาเป็นอันดับ 1 ของโลก สิงคโปร์ อันดับ 3 , บรูไน อันดับ 17 , มาเลเซีย อันดับ 33 , ลาว อันดับ 79 ส่วนไทย อันดับ 86

สำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนเรียงจากอันดับ 1 สิงคโปร์ รองลงมาคือ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนิเซีย, ฟิลิปปินส์, ลาว , กัมพูชา, ไทย, เวียดนาม และพม่า

 


กลับขึ้นด้านบน