"สมศักดิ์" สั่งพักถก "แก้รธน." หลังเกิดความวุ่นวาย กรณีส.ส.ปชป.ร้องให้นับองค์ประชุม

"สมศักดิ์" สั่งพักถก "แก้รธน." หลังเกิดความวุ่นวาย กรณีส.ส.ปชป.ร้องให้นับองค์ประชุม

"สมศักดิ์" สั่งพักถก "แก้รธน." หลังเกิดความวุ่นวาย กรณีส.ส.ปชป.ร้องให้นับองค์ประชุม

รูปข่าว : "สมศักดิ์" สั่งพักถก "แก้รธน." หลังเกิดความวุ่นวาย กรณีส.ส.ปชป.ร้องให้นับองค์ประชุม

การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องที่มาของ ส.ว. ที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เรียกประชุมในเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ต้องสั่งพักการประชุมชั่วคราวก่อน เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาเสนอนับองค์ประชุม ด้วยเหตุว่า การประชุมไม่เข้าสู่วาระการพิจารณา เกินกว่าเวลานัดหมาย 30 นาทีแล้ว ทั้งที่ต้องพิจารณาเนื้อหาของมาตรา 7 ซึ่งเกี่ยวกับวาระของวุฒิสภาคราวละ 6 ปี

แม้นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา จะเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องที่มาของส.ว. ต่อจากกลางดึกวานนี้ (6ก.ย.56) ด้วยการพิจารณาอภิปรายและลงมติ วาระที่ 2 ของมาตรา 7 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวาระของวุฒิสภา คราวละ 6 ปี

 
แต่จนถึงขณะนี้ ห้องประชุมยังไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาร่างกฎหมายได้ เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาแสดงเจตจำนงค์ขอหารือภาพรวมของการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งกรณีการนัดหมายการประชุมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และการเรียกประชุมในวันเสาร์ ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วน
 
ทั้งนี้ นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้นับองค์ประชุม เนื่องจากตามข้อบังคับหากเวลานัดหมายเกินกว่า 30 นาทีแล้ว ไม่สามารถเปิดประชุมได้ จะต้องพิจารณาปิดประชุมเพื่อนัดหมายใหม่
 
ขณะที่นายพายัพ ปั้นเกตุ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอให้นับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ แต่ด้วยถ้อยคำที่ประธานรัฐสภา ระบุเรียกร้องว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรสร้างเงื่อนไขขึ้น เพราะในฐานะประธานในที่ประชุม ย่อมต้องมีวิธีแก้เกมเช่นกัน จึงทำให้เกิดเสียงโห่ร้องไม่พอใจ ท้ายที่สุดจึงต้องสั่งพักประชุม 10 นาที
 
สำหรับการประชุมรัฐสภาวานนี้ (6ก.ย.56) เป็นการอภิปรายและลงมติ วาระที่ 2 ของมาตรา 6 ว่าด้วยบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว ไม่เกิน 2 ปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ ซึ่งตลอดทั้งวันของการประชุมเกิดเหตุถกเถียงขึ้นเป็นระยะๆ และเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อประมาณ 22 นาฬิกาเศษ
 
เนื่องจากสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ว.บางส่วน ไม่พอใจ กรณีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอปิดการอภิปราย และนายนิคม ไวรัชพานิช รองประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวินิจฉัยให้ปิดการอภิปราย พร้อมกับเปิดการลงมติ โดยคะแนน 314 เสียงต่อ 3 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ก่อนพักการประชุม ราว 23.00 น. และนัดประชุมต่อในวันนี้ (7ก.ย.56) 


กลับขึ้นด้านบน