นักวิชาการเตือนเกษตรกร ปรับตัวรับมือภาวะภัยแล้งจากสภาพอากาศโลก

นักวิชาการเตือนเกษตรกร ปรับตัวรับมือภาวะภัยแล้งจากสภาพอากาศโลก

นักวิชาการเตือนเกษตรกร ปรับตัวรับมือภาวะภัยแล้งจากสภาพอากาศโลก

รูปข่าว : นักวิชาการเตือนเกษตรกร ปรับตัวรับมือภาวะภัยแล้งจากสภาพอากาศโลก

นักวิชาการเตือนเกษตรกร ปรับตัวรับมือภาวะภัยแล้งจากสภาพอากาศโลก นักวิชาการระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง จากสภาพอากาศของโลกที่เริ่มเปลี่ยนแปลง จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปรับตัว โดยปรับปรุง และเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

เกษตรกรและประชาชนกว่า 80 คน จากเวทีเสวนา "ฤดูกาลเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้ว" ซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังมีข้อมูลวิชาการระบุว่า สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยปีนี้ มีแนวโน้มเกิดภาวะภัยแล้ง จากฝนที่ตกน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการปลูกพืช

ทั้งนี้นักวิชาการ เสนอให้เกษตรกรปรับตัวและปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เนื่องจากน้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่ง เหลือน้ำเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ขณะที่เกษตรกรบางคนเริ่มใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแก้ปัญหา

ขณะที่เกษตรกรยังเสนอให้รัฐบาล เข้ามาให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางนโยบายในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และภาวะน้ำในเขื่อนน้อย โดยให้เน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมกับการออกแบบการปลูกพืช แทนที่จะให้ทำตามฝ่ายเดียว เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ประสบภาวะขาดทุน หากปลูกพืชแล้วไม่มีตลาดรองรับ


กลับขึ้นด้านบน