โรคไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

โรคไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

โรคไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

รูปข่าว : โรคไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

โรคไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน สถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่ยังระบาดหนัก ทำให้สาธารณสุข จ.ลำพูน สั่งโรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครในพื้นที่ จ.ลำพูน ระดมกำลังฉีดพ่นหมอกควันตามชุมชนต่างๆ เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 1,000 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพื้นที่ที่พบการระบาดหนักที่สุด คือเขต อ.เมือง ซึ่งสาธารณสุข จ.ลำพูน ได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้งจุดตรวจรักษาโรคไข้เลือดออกทั้งแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เพื่อคัดกรองผู้ป่วย และให้การดูแลรักษาในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด รวมถึงไม่ให้ผู้ป่วยถูกยุงกัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงพยาบาล

ส่วนที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ชาวบ้านต่างช่วยกันนำต้นตะไคร้ที่ปลูกขึ้นเอง โดยไม่มีการใช้สารเคมี มาแปรรูปเป็นสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก และจำหน่ายในราคาถูก เพื่อใช้ป้องกันให้กับผู้ที่สนใจ หลังโรคไข้เลือดออกยังระบาดหนัก ล่าสุด มีจำนวนผู้ป่วยสะสมกว่า 8,600 คน เสียชีวิตแล้ว 9 คน


กลับขึ้นด้านบน