ปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ

รูปข่าว : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำเร็จเชิงวิชาการเน้นการประเมินผล จัดอันดับทางการศึกษามากเกินไป อาจไม่ใช้คำตอบสำหรับการพัฒนาผู้เรียนในบางพื้นที่ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ กลับทำให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยหลุดออกจากระบบการศึกษา แนวคิดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ สร้างทักษะวิชาชีพ จึงช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาได้

เมื่อมีเวลาว่าง สุนีย์ เชอหมื่อ นักเรียน ร.ร.บ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ หารายได้พิเศษด้วยการนวดแผนไทย กว่า 1 ปีที่เธอใช้เวลาเรียนหลักสูตรนวดแผนไทยตามที่โรงเรียนจัดสอนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ พรสวรรค์บวกกับฝีมือการนวดทำให้ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เธอจึงมีรายได้จากการนวดกว่า 10,000 บาท และที่ทำให้เธอภาคภูมิใจ คือได้นำเงินทั้งหมดที่ได้มอบให้กับแม่เพื่อซ่อมแซมบ้าน

ด้วยข้อจำกัดทางครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจน หลายคนจึงขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถเรียนต่ออุดมศึกษาได้ และมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องหยุดเส้นทางการเรียนแค่ระดับขั้นพื้นฐาน การสร้างทักษะอาชีพจึงมีความจำเป็น นี่จึงเป็นแนวคิดหลักที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำมาปรับใช้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์การศึกษาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

การปฏิรูปการศึกษาที่ยังคงเน้นด้านวิชาการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค.วิเคราะห์ว่ากระทรวงศึกษาธิการยังเดินมาไม่ถูกทาง โดยพยายามแก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างกรอบให้ผู้เรียนมากเกินไป ทั้งที่ขณะนี้มีเด็กสามารถเรียนต่อจนถึงระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 35 ที่เหลือต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา สิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ปัญหาคือต้องสร้างทักษะชีวิต พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของเด็กในแต่ละพื้นที่ การเรียนรู้จึงจะมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าหลายพื้นที่จะพยายามปรับรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองแก่ผู้เรียน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุน และการปรับทัศนคติจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรตามบริบทท้องถิ่น เชื่อมความสัมพันธ์ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา จะถือเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน