กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ค้านเปิดเหมืองทองคำ

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ค้านเปิดเหมืองทองคำ

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ค้านเปิดเหมืองทองคำ

รูปข่าว : กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ค้านเปิดเหมืองทองคำ

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ค้านเปิดเหมืองทองคำ กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ยุติชุมนุมคัดค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน เพื่อประกอบคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ใน ต.นาโป่ง อ.เมือง ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด แล้ว แต่ยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวคัดค้านต่อไป

ตำรวจภูธร จ.เลย วางกำลังปิดกั้นบริเวณหน้าวัดโพนทอง บ้านหัวนา ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ไม่ให้กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจาก 6 หมู่บ้านใน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าไปร่วมเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น และกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA กรณีขอประธานบัตรเพิ่มในแปลงที่ 76 และ 77/2539 ในพื้นที่ ต.นาโป่ง รวมกว่า 600 ไร่

กลุ่มชาวบ้านอ้างว่าหากมีการเปิดเหมืองแร่เพิ่ม แม้จะอยู่นอกพื้นที่ แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตของคนรอบเหมือง เนื่องจากจะต้องนำแร่ไปเข้ากระบวนการในโรงแต่งแร่ใน ต.เขาหลวง ที่อยู่ระหว่างการประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และผลการประเมินด้านสุขภาพ หรือ HIA ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

ขณะที่เวทีรับฟังความคิดเห็น ชาวบ้านจากทั้ง 16 หมู่บ้านใน ต.นาโป่ง เข้าร่วมซักถามถึงข้อดีข้อเสียจากบริษัท และนักวิชาการที่ศึกษาผลกระทบ โดยมีทั้งกลุ่มที่ต้องการให้ตั้งเหมืองทองคำ และ ชาวบ้านบางส่วนที่ยังกังวลถึงผลกระทบ โดยต้องการให้บริษัทเปิดเผยถึงรายละเอียดในกระบวนการทำเหมือง และผลกระทบในทุกด้าน

ล่าสุด กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้ยุติการชุมนุมแล้ว หลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเสร็จสิ้น พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าเคลื่อนไหวคัดค้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในขั้นตอนต่อจากนี้อย่างสันติ โดยยึดหลักตามระเบียบชุมชนที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม


กลับขึ้นด้านบน