นักปั่นจักรยานในอินเดีย ประท้วงถูกห้ามใช้ถนน "38เมืองใหญ่" ทั่วประเทศ

นักปั่นจักรยานในอินเดีย ประท้วงถูกห้ามใช้ถนน "38เมืองใหญ่" ทั่วประเทศ

นักปั่นจักรยานในอินเดีย ประท้วงถูกห้ามใช้ถนน "38เมืองใหญ่" ทั่วประเทศ

รูปข่าว : นักปั่นจักรยานในอินเดีย ประท้วงถูกห้ามใช้ถนน "38เมืองใหญ่" ทั่วประเทศ

นักปั่นจักรยานในอินเดีย ประท้วงถูกห้ามใช้ถนน นักปั่นจักรยานในอินเดีย รวมตัวที่เมืองกัลกัตต้า เพื่อประท้วงคำสั่งห้ามปั่นจักรยานบนถนนในเมืองใหญ่ 38 เมืองทั่วประเทศ

ผู้ใช้จักรยานในเมืองกัลกัตต้ารวมตัวปั่นจักรยานทั่วเมือง เพื่อประท้วงคำสั่งห้ามใช้รถจักรยานบนถนนในเมืองใหญ่ 38 เมืองทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการส่งสาส์นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้จักรยาน

 
นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประท้วงยังระบุว่า ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการสั่งห้ามใช้รถจักรยานมากที่สุด คือ การส่งของ ที่มักใช้จักรยานเป็นพาหนะ นอกจากนี้กัลกัตต้ายังเป็นเมืองที่มีผู้ใช้จักรยานมากกว่ารถยนต์ แต่กลับไม่มีเลนสำหรับจักรยาน และยังมีการสั่งห้ามใช้จักรยานด้ว
 
คำสั่งห้ามใช้จักรยานของตำรวจอินเดียบังคับใช้บนถนนรวม 174 สาย โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้การเดินรถคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งอ้างว่าเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย เนื่องจากผู้ก่อเหตุมักผูกระเบิดติดจักรยานใช้ในการก่อเหตุร้าย 
 


กลับขึ้นด้านบน