จ.ตราดประกาศเจตนารมณ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย

จ.ตราดประกาศเจตนารมณ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย

จ.ตราดประกาศเจตนารมณ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย

รูปข่าว : จ.ตราดประกาศเจตนารมณ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย

จ.ตราดประกาศเจตนารมณ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย หน่วยงานรัฐและเอกชนในจ.ตราดระดมพลังประกาศเจตนารมณ์ยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย หลังพบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่

หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ประชาชนชาวตราด และผู้ประกอบการท่องเที่ยว กว่า 200 คน เข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อมาลาเรีย ในโครงการ "เยือนตราดอุ่นใจ ปลอดภัยจากมาลาเรีย"เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว

ที่ผ่านมาจ.ตราด ประสบปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรีย จากแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาอย่างรุนแรง ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย ควบคุม ยับยั้งโรคพร้อมทั้งกำหนดบทบาท หน้าที่ของหน่วยภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันโรคดังกล่าวนี้


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน