"จักษุเเพทย์อาเซียน"หารือแลกเปลี่ยนการรักษาโรคตา

"จักษุเเพทย์อาเซียน"หารือแลกเปลี่ยนการรักษาโรคตา

"จักษุเเพทย์อาเซียน"หารือแลกเปลี่ยนการรักษาโรคตา

รูปข่าว : "จักษุเเพทย์อาเซียน"หารือแลกเปลี่ยนการรักษาโรคตา

 จักษุเเพทย์จาก 7 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคตา หลังช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

จักษุเเพทย์จากประเทศ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา เเละไทย ในฐานะเจ้าภาพ ร่วมหารือเเนวทางรักษาโรคตาในภูมิภาคอาเซียน หลังสถิติตั้งเเต่ปี 2550 ถึงปี 2555 พบผู้ป่วยโรคตาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์นายเเพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชา จักษุวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เเละนวัตกรรมด้านการรักษาโรคตาในภูมิภาคอาเซียน จากทุกประเทศที่เข้าร่วมที่มีการนำเสนอเทคโนโลยีเเละงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงปัญหาเเละอุปสรรคในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางตา ต้อกระจก เเละปัญหาสายตาผิดปกติที่มีเเนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นเเนวทางรักษาผู้ป่วยโรคตาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


กลับขึ้นด้านบน