ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน เตรียมเสนอปัญหาพนันเข้าคณะกก.คุ้มครองเด็กฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน เตรียมเสนอปัญหาพนันเข้าคณะกก.คุ้มครองเด็กฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน เตรียมเสนอปัญหาพนันเข้าคณะกก.คุ้มครองเด็กฯ

รูปข่าว : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน เตรียมเสนอปัญหาพนันเข้าคณะกก.คุ้มครองเด็กฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน เตรียมเสนอปัญหาพนันเข้าคณะกก.คุ้มครองเด็กฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน ยอมรับว่า คณะกรรมการด้านเด็กและเยาวชนระดับชาติ ยังให้ความสำคัญเรื่องการพนันในเด็กน้อยเกินไป ทั้งที่งานวิจัยทางการแพทย์ ยืนยันชัดเจนถึงผลกระทบจากการพนันที่มีต่อเด็ก โดยเฉพาะโครงสร้างทางสมอง จึงเตรียมนำข้อมูลนี้เข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการคุ้มครองเด็กภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหา

หลังจากไทยพีบีเอส นำเสนอผลการวิจัยจากต่างประเทศที่เปิดเผยโดย มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ ที่ระบุถึงผลกระทบจากการเล่นพนัน ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างทางสมองของเด็กและเยาวชน จนทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่น ขาดวุฒิภาวะ , กระบวนการคิดเมื่อโตขึ้น ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการพนันในเด็กและเยาวชน ยังไม่เคยถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านเด็กและเยาวชนระดับชาติ ส่งผลให้การแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ยอมรับว่า คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญเรื่องการพนันน้อยเกินไป ซึ่งมักเน้นปัญหายาเสพติด, ความรุนแรง, สื่อลามก-เกมส์, และปัญหาท้องไม่พร้อม

ขณะที่ปัญหาการพนันเป็นเพียงกระแสในบางช่วงเพราะเห็นว่าที่ผ่านมา การพนันกระทบต่อผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก จึงพร้อมที่จะนำข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อให้มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับสถานการณ์การเล่นพนันล่าสุดพบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 75 เคยเล่นการพนัน และที่น่าเป็นห่วงคือ พบในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี กว่าร้อยละ 4 หรือกว่า 2 ล้านคน ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 60 ซึ่งมีอายุ 6-17 ปี ยอมรับว่า เคยเล่นพนัน ขณะที่ผลการศึกษาทางการแพทย์ว่า การที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสเสี่ยงติดพนันสูงในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน