เตรียมพัฒนา "เวียงกุมกาม" จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เตรียมพัฒนา "เวียงกุมกาม" จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เตรียมพัฒนา "เวียงกุมกาม" จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

รูปข่าว : เตรียมพัฒนา "เวียงกุมกาม" จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เตรียมพัฒนา กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพัฒนาให้เวียงกุมกาม โบราณสถานเก่าแก่ อายุกว่า 700 ปี ในจ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรมต้นแบบ

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเมืองโบราณเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นต้นแบบเมืองวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด นครโบราณใต้พิภพ โดยได้กำหนดงบประมาณปรับปรุงพัฒนา จำนวน 88 ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จะเน้นการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน

 
สำหรับเวียงกุมกามเป็นเมืองแม่แบบของจ.เชียงใหม่ อายุ 727 ปี หากพัฒนาเสร็จคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวไปเยือนปีละ 590,000 คน และทำรายได้ เข้าชุมชนปีละประมาณ 170 ล้านบาท ทั้งจากการจัดแสดงทางวัฒนธรรมการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าและอาหาร การนำเที่ยวเวียงกุมกาม และผลิตสินค้าของที่ระลึก โดยจะมีมัคคุเทศก์อาสาภาษาต่างประเทศ ดูแลนักท่องเที่ยวด้วย


กลับขึ้นด้านบน