อภ.เตรียมทบทวนการผลิตยา หลังเกิดกรณีแพ็คยาผิดซอง

อภ.เตรียมทบทวนการผลิตยา หลังเกิดกรณีแพ็คยาผิดซอง

อภ.เตรียมทบทวนการผลิตยา หลังเกิดกรณีแพ็คยาผิดซอง

รูปข่าว : อภ.เตรียมทบทวนการผลิตยา หลังเกิดกรณีแพ็คยาผิดซอง

อภ.เตรียมทบทวนการผลิตยา หลังเกิดกรณีแพ็คยาผิดซอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมั่นใจว่า จะสามารถเรียกเก็บยาขององค์การเภสัชกรรมที่บรรจุยาผิดพลาด คืนจากผู้ป่วยได้ภายใน 2 วัน หลังจากที่เรียกคืนมาได้กว่า 40,000 เม็ดแล้ว ขณะที่ องค์การเภสัชกรรมชี้แจง 2 จุดบกพร่อง บรรจุยาผิดพลาด พร้อมขอโทษผู้ป่วยโรงพยาบาล และเตรียมทบทวนการผลิตยาทั้งหมด

น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวถึงกรณีการบรรจุยา 2 ชนิด ผิดพลาดว่า องค์การเภสัชกรรมจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการใน 4 ประเด็น คือ เร่งตรวจสอบความผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตขั้นสูง GMP ที่ใช้อยู่ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต พร้อมเร่งประสานกับโรงพยาบาลให้ระงับการสั่งจ่ายยาเรียกคืนยา และติดตามผู้ป่วย รวมถึงประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความศรัทธา และให้คณะกรรมการอาหารและยา เข้ามาตรวจสอบกำกับการทำงาน

น.พ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบการปะปนของยาทั้ง 2 ประเภทเฉพาะที่โรงพยาบาลมะการักษ์เท่านั้น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 200,000 แสนเม็ด และโรงพยาบาลมะการักษ์จ่ายยาดังกล่าวไป 70,000 หมื่นเม็ด ให้กับผู้ป่วย 939 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ทำการประสานกับผู้ป่วยให้เอายาล็อตที่มีปัญหามาเปลี่ยนคืนแล้ว

ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุเกิดจากการสุ่มตัวอย่างตรวจปริมาณ คุณภาพของยา
โดยระหว่างนี้ได้หยุดการผลิตในช่วงกลางคืน และจะปรับปรุงตารางการผลิตยาที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน ให้มีลักษณะแตกต่างกัน รวมถึงอบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด

ขณะที่ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถเรียกและติดตามคืนได้แล้วกว่า 40,000 เม็ด ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันเรียกยาในส่วนที่เหลือกลับคืนมาให้ได้โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้เหลือบางส่วนในอำเภอที่ห่างไกล ซึ่งมีกำหนดให้เรียกเก็บให้แล้วเสร็จภายในสองวัน

ส่วนประชาชนที่ได้รับยาไปแล้วนั้นเกิดมีความวิตก และไม่สบายใจก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้ทุกเวลา


กลับขึ้นด้านบน