ผู้นำสหรัฐฯ อาจกลับลำ "โจมตีซีเรีย" ด้วยข้อเสนอของรัสเซีย

ผู้นำสหรัฐฯ อาจกลับลำ "โจมตีซีเรีย" ด้วยข้อเสนอของรัสเซีย

ผู้นำสหรัฐฯ อาจกลับลำ "โจมตีซีเรีย" ด้วยข้อเสนอของรัสเซีย

รูปข่าว : ผู้นำสหรัฐฯ อาจกลับลำ "โจมตีซีเรีย" ด้วยข้อเสนอของรัสเซีย

ผู้นำสหรัฐฯ อาจกลับลำ มีแนวโน้มที่ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า อาจใช้ข้อเสนอของรัสเซียมาเป็นเหตุเพื่อกลับลำนโยบายโจมตีซีเรีย

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่ากล่าวว่า ข้อเสนอของรัสเซียอาจนำไปสู่ทางออกที่สหรัฐฯ จะไม่ใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีซีเรีย ทั้งนี้ รัสเซียเสนอวิธีที่รัฐบาลซีเรียจะรอดพ้นจากการถูกโจมตีของสหรัฐฯ ด้วยการเปิดเผยอาวุธเคมีที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วให้องค์กรตรวจสอบของนานาชาติเข้าควบคุมเพื่อทำลายทิ้ง

 
จากที่คาดกันไว้ว่า ในสัปดาห์นี้ผู้นำสหรัฐฯ จะมีการโน้มน้าวชาวอเมริกันให้หันมาสนับสนุนและให้สภาคองเกรส อนุมัติใช้ปฏิบัติการทางทหารกับซีเรีย แต่ท่าทีล่าสุดของนายโอบาม่า กลับเปลี่ยนไป ประกอบกับผลสำรวจล่าสุดชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคัดค้านสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามซีเรีย
 
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมรกิา มีอำนาจใช้ปฏิบัติการทางทหารตามรัฐธรรมนูญ แต่นายโอบาม่ายังส่งเรื่องไปขออนุมัติจากสภาคองเกรส จึงมีแนวโน้มว่า เขาอาจจะใช้ข้อเสนอล่าสุดของรัสเซียมาเป็นเหตุ เพื่อกลับลำนโยบายโจมตีซีเรีย ซึ่งนายโอบาม่าไม่ได้เต็มใจที่จะทำมาตั้งแต่แรก


กลับขึ้นด้านบน