ชาวสวนยาง 16 จังหวัด นัดหารือบ่ายนี้ รอมติครม.แก้ปัญหาราคายาง

ชาวสวนยาง 16 จังหวัด นัดหารือบ่ายนี้ รอมติครม.แก้ปัญหาราคายาง

ชาวสวนยาง 16 จังหวัด นัดหารือบ่ายนี้ รอมติครม.แก้ปัญหาราคายาง

รูปข่าว : ชาวสวนยาง 16 จังหวัด นัดหารือบ่ายนี้ รอมติครม.แก้ปัญหาราคายาง

 ชาวสวนยาง 16 จังหวัด นัดหารือบ่ายนี้ รอมติครม.แก้ปัญหาราคายาง ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด นัดหารือช่วงบ่ายวันนี้ (10 ก.ย.) ที่จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรอฟังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือชาวสวนยาง ขณะที่ชาวสวนยาง ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทยอยขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับปัจจัยการผลิต ตามมติกนย.ล่าสุดที่ไร่ละ 2,250 บาท

ชาวสวนยางพาราไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อขอรับปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ หรือ กนย.หลังเพิ่มการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต จากเดิมไร่ละ 1,260 บาท เป็น 2,520 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ ซึ่งการขึ้นทะเบียน จนมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้

ส่วนที่จ.กระบี่ นายมานะ ดจรุงเกียรติขจร นายอำเภอเมืองกระบี่ ชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และผู้นำท้องถิ่น เพื่อไปชี้แจงต่อชาวสวนยาง ผู้นำท้องหลายคนตั้งข้อสังเกตุว่า การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตยังไม่คลอบคลุม เพราะผู้ได้รับเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวนยาง ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น ส่วนผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 70 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และเห็นว่า รัฐบาลควรใช้วิธีประกันราคายาง ที่กิโลกรัมละ 95 บาท เพื่อความเท่าเทียม ไม่เช่นนั้นชาวสวนยาง 16 จังหวัด จะเคลื่อนไหวในวันที่ 14 กันยายนนี้แน่นอน

บ่ายวันนี้ (16 ก.ย.) ภาคีเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด จะประชุมที่จ.นครศรีธรรมราช รอฟังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยบอกว่า หากผลไม่เป็นที่พอใจก็จะเคลื่อนไหวทันที นอกจากนี้ ยังย้ำข้อเรียกร้องไม่ให้ดำเนินคดีกับแกนนำ ที่ถูกออกหมายจับด้วย


กลับขึ้นด้านบน