สภาวะโรงเจในช่วงค่าครองชีพสูงขึ้น

สภาวะโรงเจในช่วงค่าครองชีพสูงขึ้น

สภาวะโรงเจในช่วงค่าครองชีพสูงขึ้น

รูปข่าว : สภาวะโรงเจในช่วงค่าครองชีพสูงขึ้น

สภาวะโรงเจในช่วงค่าครองชีพสูงขึ้น ภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนบางส่วน หันมารับประทานอาหารเจ ตามโรงเจต่างๆ ซึ่งนอกจากเป็นการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์แล้ว ยังประหยัดรายจ่าย เพราะเปิดให้รับประทานฟรี หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังทรัพย์ เช่น โรงเจแห่งหนึ่ง ในจ.พิษณุโลกที่ผู้ดูแล ยอมรับว่าราคาสินค้าแพง ทำให้ต้นทุนอาหารเจ เพิ่มสูงขึ้น แต่ที่อยู่ได้เพราะผู้ใจบุญนำวัตถุดิบมาบริจาค

แม่ครัว โรงเจไซทีฮุกตึ้ง เต็กก่า จีเสี่ยเกาะ บนเขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เร่งจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ นานาชนิด ให้เพียงพอต่อประชาชนจำนวนมากที่แวะเวียนมารับประทานตั้งแต่เช้า ถึงเย็น

 
 แม้ว่าการรับประทานอาหารเจ จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ และสร้างบุญตามความเชื่อ แต่ประชาชนบางส่วนยอมรับว่า มารับประทานอาหารเจ ในโรงทานที่เปิดให้รับประทานฟรี หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังทรัพย์ ก็เพื่อประหยัดรายจ่ายค่าอาหารในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นต่อเนื่อง
 
การประกอบอาหารสำหรับคนจำนวนมาก ทำให้แต่ละวัน โรงเจแห่งนี้ ต้องใช้วัตถุดิบในปริมาณมาก แต่ราคาสินค้าต่างๆ ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง กลายเป็นภาระที่โรงเจต้องแบกรับ โดยเฉพาะ โปรตีนเกษตร หรือเนื้อสัตว์เทียม ซึ่งต้องซื้อมาจากกรุงเทพมหานคร คราวละมากๆ และนำกักตุนไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ
 
นอกจากต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว การปรับขึ้นราคาแก็สหุงต้ม ต่อเนื่องเดือนละ 50 สต. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2556 เพื่อให้ราคาแก๊สหุงต้ม เป็นไปตามต้นทุนจริง ที่ 24.82 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเจแห่งนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได 
 
แม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือ แต่เป็นเฉพาะกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ขณะที่โรงทานซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้หวังผลกำไร จึงยังต้องอาศัยเงินบริจาคมาเป็นทุน ประกอบอาหารเจมื้อต่อไปเท่านั้น
      
 


กลับขึ้นด้านบน