จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาขยะ

จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาขยะ

จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาขยะ

รูปข่าว : จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาขยะ

จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาขยะ จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ไขปัญหาขยะ ในอ.บางระกำ หลังชาวบ้านไม่อนุญาติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำขยะมาทิ้งในบ่อฝังกลบ เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับชุมชน

บ่อขยะฝังกลบของเทศบาลนครพิษณุโลก ในพื้นที่ต.บึงกอก อ.บางระกำ ยังคงสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่ หลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกพื้นที่ กว่า 20 แห่ง นำขยะมาทิ้งและขาดการดูแล จนปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นยุติการนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว นอกจากเทศบาลนครพิษณุโลกเท่านั้น ภายในวันที่ 15 กันยายน นี้

ล่าสุด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านตำบลบึงกอก ร่วมกันประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และเตรียมหาแนวทางบริหารจัดการขยะ ในภายในระยะ 5 วันที่เหลืออยู่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


กลับขึ้นด้านบน