ศาลปกครองกลางไต่สวนผู้ถูกร้องกรณีขึ้นราคาแอลพีจี

ศาลปกครองกลางไต่สวนผู้ถูกร้องกรณีขึ้นราคาแอลพีจี

ศาลปกครองกลางไต่สวนผู้ถูกร้องกรณีขึ้นราคาแอลพีจี

รูปข่าว : ศาลปกครองกลางไต่สวนผู้ถูกร้องกรณีขึ้นราคาแอลพีจี

ศาลปกครองกลางไต่สวนผู้ถูกร้องกรณีขึ้นราคาแอลพีจี ศาลปกครองกลางไต่สวนผู้ถูกร้อง กรณีเครือข่ายผู้บริโภค ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้เกี่ยวข้องรวม 5 คน หลังขึ้นราคาแก๊สหุงต้มภาคครัวเรือน ซึ่งขัดต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ซึ่งเข้ารับการไต่สวนฯ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน มีรายงานว่า ทั้ง 2 คน มาชี้แจงที่มาของการขึ้นราคาแก๊สและขั้นตอนการชดเชยราคาแก๊สสำหรับผู้มีรายได้น้อย ส่วนช่วงบ่าย ได้ชี้แจงการลักลอบการนำแอลพีจีภาคครัวเรือนขายให้ภาคขนส่ง และส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงโครงสร้างต้นทุนราคาก๊าซ

ขณะที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร และ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า คำชี้แจงจากฝ่ายรัฐไม่สมเหตุสมผล และผู้มาชี้แจงก็มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่กระบวนการขึ้นราคา ก็ไม่ให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ทั้งนี้หลังการไต่สวนแล้วเสร็จ ศาลอาจนัดหมายให้ฟังคำตัดสิน หรือแจ้งทางโทรสาร


กลับขึ้นด้านบน