แผนริบอาวุธเคมีซีเรียของรัสเซีย ส่องแววล้มเหลว

แผนริบอาวุธเคมีซีเรียของรัสเซีย ส่องแววล้มเหลว

แผนริบอาวุธเคมีซีเรียของรัสเซีย ส่องแววล้มเหลว

รูปข่าว : แผนริบอาวุธเคมีซีเรียของรัสเซีย ส่องแววล้มเหลว

แผนริบอาวุธเคมีซีเรียของรัสเซีย ส่องแววล้มเหลว ฝรั่งเศสขอให้ร่างมติสหประชาชาติว่า ถ้ามีการทำตามแผนของรัสเซียที่ให้นานาชาติริบอาวุธเคมีของซีเรียมาทำลายไม่ได้ผลก็จะต้องพ่วงเงื่อนไขการใช้กำลังทางทหารเข้าจัดการไว้ด้วย แต่รัสเซียกลับขัดขวางเสียเองด้วยการถอนญัตติของตนเองที่ให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเปิดประชุมฉุกเฉิน

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับซีเรียเวลานี้ขมวดปมไปที่ข้อเสนอจากรัสเซีย ซึ่งแนะนำกับรัฐบาลซีเรียไปเมื่อวานนี้ (10ก.ย.56) ว่า ถ้าต้องการรอดพ้นจากการถูกโจมตีจากสหรัฐ ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซ๊าดก็ต้องเปิดเผย และส่งมอบอาวุธเคมีที่มีอยู่ทั้งหมดมาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของนานาชาติเพื่อทำลายทิ้ง โดยล่าสุดปรากฏว่า แผนนี้ที่คล้ายจะเป็นการผ่าทางตันการใช้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ กลับปรากฏเค้ารางของปัญหาเสียแล้วในเวทีการทูตระหว่างประเทศ

 
โดยฝรั่งเศสขอให้เขียนในร่างมติของสหประชาชาติว่า ถ้าสหรัฐฯ, อังกฤษ และฝรั่งเศสยอมทำตามแผนริบอาวุธเคมีของซีเรียดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลก็จะต้องพ่วงเงื่อนไขไว้ท้ายร่างมติด้วยว่า สามารถใช้กำลังทางทหารเข้าจัดการได้ทันที ซึ่งเมื่อเห็นดังนั้นรัสเซียกลับเป็นผู้ขัดขวางด้วยการถอนญัตติของตนเองที่ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเปิดประชุมฉุกเฉิน


กลับขึ้นด้านบน