กลุ่มต่อต้านฯเดินรณรงค์ต่อต้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์

กลุ่มต่อต้านฯเดินรณรงค์ต่อต้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์

กลุ่มต่อต้านฯเดินรณรงค์ต่อต้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์

รูปข่าว : กลุ่มต่อต้านฯเดินรณรงค์ต่อต้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์

กลุ่มต่อต้านฯเดินรณรงค์ต่อต้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกลุ่มต่อต้านเขื่อนแม่วงก์ เดินเท้ารณรงค์จากป่าแม่วงก์ เข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดค้านการเร่งรัด ผ่านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ (EHIA ) หลังเห็นว่าการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์กระทบต่อระบบนิเวศของป่า

กลุ่มต่อต้านเขื่อนแม่วงก์กว่า 30 คน เริ่มต้นเดินเท้าจากป่าแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 2 เพื่อคัดค้านการเร่งรัด ผ่านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ (EHIA) ในการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

 
นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เปิดเผยว่า การเดินรณรงค์ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการเดินหน้าผลักดันโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทั้งที่มีข้อท้วงติงในเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศ ป่าไม้ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกำลังจะมีการเร่งรัดผ่านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภายในเดือนก.ย.2556 ซึ่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการละเลยประเด็นที่มีผลกระทบสำคัญ จึงต้องคัดค้านรายงานฉบับนี้
 
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2556 ก่อนออกรณรงค์เดินทางดังกล่าว พร้อมยืนยันว่ากิจกรรมนี้ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ แต่เป็นการทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของผู้เห็นด้วย และคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
 
 


กลับขึ้นด้านบน