เกษตรกรสวนยางภาคอีสาน-ใต้ ทยอยลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากรัฐ

เกษตรกรสวนยางภาคอีสาน-ใต้ ทยอยลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากรัฐ

เกษตรกรสวนยางภาคอีสาน-ใต้ ทยอยลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากรัฐ

รูปข่าว : เกษตรกรสวนยางภาคอีสาน-ใต้ ทยอยลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากรัฐ

เกษตรกรสวนยางภาคอีสาน-ใต้ ทยอยลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากรัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เริ่มทยอยลงทะเบียน เพื่อรับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล หลังมติคณะรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,520 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นำเอกสารเข้ายื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อลงทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้  มีมติให้ด้านปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,520 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ 
 
ขณะที่จ.หนองบัวลำภู, บุรีรัมย์, อุดรธานี และ ศรีสะเกษ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทยอยลงทะเบียน เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจในมาตรการดังกล่าว
 
ส่วนข้อเสนอชาวสวนยางพาราภาคใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลรับประกันราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ 95 บาท  นายไกรทอง ผิวผ่อง ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.อุดรธานี ระบุว่า ในวันที่ 13 ก.ย.2556 เครือข่ายชาวสวนยางพาราทั่วประเทศนัดหารือกันที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้อง และ เหตุผลของแต่ละภาค ก่อนจะมีมติร่วมกัน
 
ขณะที่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มลงพื้นที่ เปิดโต๊ะรับลงทะเบียนในแต่ละตำบล รวม 12 ตำบล พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนยางพารานำหลักฐานและเอกสารทยอยเดินทางไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
 
แต่พบว่าลูกจ้างกรีดยางส่วนใหญ่ ยังไม่พอใจแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำด้วยวิธีดังกล่าว เพราะเม็ดเงินจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะเจ้าของสวน ส่วนลูกจ้างจะได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วน 60 ต่อ 40 หรือ 50 ต่อ 50 จากราคายางในปัจจุบันเท่านั้น
 


กลับขึ้นด้านบน