ป.ป.ส.ยื่น 5 ข้อสรุป ถอด "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-คนกรุงเทพฯ เชื่อไม่ช่วยลดปัญหา

ป.ป.ส.ยื่น 5 ข้อสรุป ถอด "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-คนกรุงเทพฯ เชื่อไม่ช่วยลดปัญหา

ป.ป.ส.ยื่น 5 ข้อสรุป ถอด "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-คนกรุงเทพฯ เชื่อไม่ช่วยลดปัญหา

รูปข่าว : ป.ป.ส.ยื่น 5 ข้อสรุป ถอด "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-คนกรุงเทพฯ เชื่อไม่ช่วยลดปัญหา

ป.ป.ส.ยื่น 5 ข้อสรุป ถอด ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเด็น การเตรียมยกเลิกพืชกระท่อมจากสารเสพติด พบว่าเสียงส่วนใหญ่สะท้อนว่า ไม่ช่วยลดปัญหาคนเสพยาบ้า ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำผลหารือจาก 26 หน่วยงาน ที่ได้ข้อสรุป 5 ข้อ ยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว

คณะทำงานพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม นำข้อเสนอ 5 ข้อ ในการพิจารณา พืชกระท่อมออกจากบัญชีสารเสพติด ยื่นต่อนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำหรับ 5 ข้อ ที่ได้ผลสรุปเสนอ คือ พิจารณาแก้ไขพืชกระท่อมจากสารเสพติดเป็นพืชสมุนไพร, ยกเลิกพืชกระท่อมจากสารเสพติดประเภท5 ให้เป็นสารที่ถูกควบคุมในฐานะวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท, กรณีไม่แก้กฎหมาย ให้ปรับระเบียบแนวการควบคุม ให้เอื้อต่อวิถีชีวิตผู้ใช้พืชกระท่อม เช่น การเคี้ยวเพื่อทำงาน, ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ปรับแก้กฎหมายตามความเหมาะสม กรณีนำพืชกระท่อมไปเป็นสารตั้งต้นสารเสพติด

 
นายชัยเกษมกล่าวว่า จะมีการกลั่นกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนจากนี้ ก่อนส่งให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขพิจารณากรั่นกรองเป็นขั้นสุดท้าย
 
สำหรับกรณีการเตรียมเสนอยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ สำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน กว่า 1,000 คน พบว่า ร้อยละ 70 ยังเห็นว่า พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 46 ระบุว่า หากจะนำมาใช้ในวงการแพทย์เท่านั้น และร้อยละ 61 เห็นว่า การยกเลิกพืชกระท่อมไม่ได้ช่วย ลดจำนวนคนเสพยาบ้าได้ แต่ห่วงว่าหากมีคนเสพพืชกระท่อมมากขึ้นจะนำไปสู่การเข้าสู่ยาเสพติดที่รุนแรงขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน