ภาคประชาชนขู่ฟ้อง "กทค." เหตุไม่แก้ไขปัญหาบริการ 3 จี

ภาคประชาชนขู่ฟ้อง "กทค." เหตุไม่แก้ไขปัญหาบริการ 3 จี

ภาคประชาชนขู่ฟ้อง "กทค." เหตุไม่แก้ไขปัญหาบริการ 3 จี

รูปข่าว : ภาคประชาชนขู่ฟ้อง "กทค." เหตุไม่แก้ไขปัญหาบริการ 3 จี

ภาคประชาชนขู่ฟ้อง คณะกรรมการการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และภาคประชาชน เตรียมยื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ของ กสทช. ที่ไม่แก้ปัญหาการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ระบบ 3 จี หลังผู้ประกอบการไม่ยอมทำตามประกาศ กสทช.

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน เรียกร้องประชาชนยื่นฟ้องต่อ กรรมการ กทค. ที่ศาลปกครองในแต่ละจังหวัด หากไม่ได้รับบริการจากการใช้เครือข่ายโทรศัพท์อย่างเป็นธรรม

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์ผู้บริโภค ระบุว่า พบค่ายมือถือคิดค่าโทรศัพท์ในบางโปรโมชั่นเกินกว่านาทีละ 99 สตางค์ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของกสทช.ที่บังคับใช้ รวมถึงปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไขและเข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น SMSขยะ , ความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร

ทั้งนี้เห็นว่า กทค.เป็นผู้กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามประกาศ และทำให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่การไม่บังคับใช้ประกาศให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้เห็นว่า กสทช.ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการองค์การอิสระฯเตรียมเป็นตัวแทนการฟ้องร้องในนามองค์กรอิสระด้วย


กลับขึ้นด้านบน