"นพ.ประเวศ"ชี้แนวทาง"ปฏิรูปประเทศ" ทำยาก

"นพ.ประเวศ"ชี้แนวทาง"ปฏิรูปประเทศ" ทำยาก

"นพ.ประเวศ"ชี้แนวทาง"ปฏิรูปประเทศ" ทำยาก

รูปข่าว : "นพ.ประเวศ"ชี้แนวทาง"ปฏิรูปประเทศ" ทำยาก

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ยอมรับแนวทางปฏิรูปประเทศไทยทำได้ยาก จากข้อจำกัดหลายด้าน

ทั้งนี้เห็นว่าการจัดตั้งสภาปฏิรูปการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศนั้น รัฐบาลควรตั้งโจทย์ใหม่ ที่ให้ความสำคัญในการปฏิรูปสังคม, ลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้สังคมเกิดความเป็นธรรม โดยใช้ฐานความคิดจากชุมชน ผ่านกระบวนการสร้างสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศให้เข้มเเข็ง เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศเชื่อว่า การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้นั้น ภาครัฐและฝ่ายการเมือง ต้องลดบทบาทตัวเอง และเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน ในการกำหนดทิศทางของประเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ รวมทั้งภาครัฐต้องเชื่อมโยงการทำงานกับภาคประชาสังคม ไม่ใช่เฉพาะบางกลุ่ม ประชาชน จึงจะได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน