มองบทบาท"อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ" กับกรณีต่ออายุราชการ

มองบทบาท"อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ" กับกรณีต่ออายุราชการ

มองบทบาท"อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ" กับกรณีต่ออายุราชการ

รูปข่าว : มองบทบาท"อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ" กับกรณีต่ออายุราชการ

 มองบทบาท การต่ออายุราชการให้กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ อีก 1 ปี หลังครบวาระ 4 ปี หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงทางการเมืองรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของดีเอสไอ ทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชน อย่างผู้อำนวยการสถาบันอิศรา เห็นว่า บทบาทของดีเอสไอในคดีพิเศษต่างๆ ยังไม่ชัดเจนเท่าคดีทางการเมือง

นอกจากจะทำงานในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบวาระ 4 ปีเต็ม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ยังได้รับความไว้วางใจจาก เจ้ากระทรวง ยื่นขอต่ออายุราชการ ให้ทำหน้าที่ไปอีก 1 ปี และ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็มีมติเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.56 ไปจนถึงวันที่ 18 ต.ค.57

 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ โดยบทบาทหน้าที่ คือต้องทำคดีที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ คดีใหญ่ที่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในทุกด้านทำให้ที่ผ่านมาดีเอสไอ โดยเฉพาะภายใต้การควบคุมของนายธาริต ถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา วิเคราะห์ บทบาท การทำงานของดีเอสไอ ที่ผ่านมาว่า ยังไม่ชัดเจน และมองว่าบางคดีไม่เหมาะสมที่รับเข้าเงื่อนไขคดีพิเศษ และหลายคดีเข้าข่ายรับใช้การเมือง
                  
ด้านนายปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า การต่ออายุราชการ หากมองในเรื่องของความต่อเนื่องการรับผิดชอบคดีที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษดำเนินการต่อก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ต้องยอมรับว่า การต่ออายุราชการในตำแหน่งเดิม อาจถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่าย ว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง และที่สำคัญอาจจะเกิดการไม่ยอมรับจากข้าราชการภายในสังกัดเอง ส่วนบทบาทของ ดีเอสไอ ที่ผ่านมาก็มักถูกมองว่า รับผิดชอบคดีที่เกี่ยวข้องการกับเมืองมากเกินไป
                 
นายธาริต เป็น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 ต.ค.52 และจะครบกำหนด วาระ 4 ปี ในวันที่ 18 ต.ค.56 นี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่า นายธาริต น่าจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นคนแรก แต่นายธาริต ก็สามารถทำงานมาจนทุกวันนี้ และ ได้รับการเสนอชื่อ ให้ต่ออายุได้อีก 1 ปี


กลับขึ้นด้านบน