กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ

รูปข่าว : กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบบริหาร และบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่บริการ เพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วย สร้างสุขภาพดีให้คนไทยอย่างยั่งยืน

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2556 ครั้งที่ 21 หัวข้อ"ปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อคนไทยสุขภาพดี " นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่าจำเป็นต้องเร่งปรับระบบบริหาร และบริการของเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ให้เป็นรูปธรรม

 
โดยแบ่งอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้กับผู้บริหารแต่ละเขต รวมทั้งแยกบทบาทการกำกับติดตามออกจากกัน โดยไม่ต้องรอคำสั่ง หรือ อำนาจจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
ส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2557 จะใช้ระบบจัดสรรลงไปให้ทั้งเขต เพื่อนำไปจัดบริการและบริหารร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อว่าจะมีประโยชน์กว่า การจัดสรรแบบแยกเป็นส่วน และกำหนดมาจากส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดประเมินผลอย่างชัดเจน ซึ่งจะหารือในสัปดาห์หน้า
 
การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศกว่า 4,000 คน เข้าร่วม และได้จัดนิทรรศการ วิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ให้กับผู้มาร่วมงาน ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน