สธ.หนุน 9 นวัตกรรมลดกลุ่มเสี่ยงติด HIV-ตั้งเป้าปี 59 ไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่

สธ.หนุน 9 นวัตกรรมลดกลุ่มเสี่ยงติด HIV-ตั้งเป้าปี 59 ไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่

สธ.หนุน 9 นวัตกรรมลดกลุ่มเสี่ยงติด HIV-ตั้งเป้าปี 59 ไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่

รูปข่าว : สธ.หนุน 9 นวัตกรรมลดกลุ่มเสี่ยงติด HIV-ตั้งเป้าปี 59 ไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่

สธ.หนุน 9 นวัตกรรมลดกลุ่มเสี่ยงติด HIV-ตั้งเป้าปี 59 ไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในปี 2559

การแนะนำรูปแบบการทำงานที่เน้นสร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเป้าหมายหญิงและชายขายบริการ กว่า 10,000 คนในพื้นที่พัทยา และกรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 9 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันแก้ปัญหาเอดส์ ซึ่งไทยได้รับงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท จากกองทุนโลกในระยะเวลา 3 ปี 

 
นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านเอดส์ กองทุนโลก กล่าวว่า ปัจจุบันแม้ผู้ติดเชื้อจะเข้าถึงการให้บริการมากขึ้น แต่ที่น่าเป็นห่วงคือพฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นต่างจังหวัด, เยาวชนในชุมชนแออัด, กลุ่มผู้มีความหลายหลายทางเพศ ที่ยังขาดความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จึงมีการกำหนดคัมภีร์วิถีเพศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงมีความจำเป็น โดยคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติงานนำนวัตกรรมต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป้าหมายในปี 2559 ไทยต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวืต และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะนำแนวคิดนี้ขยายไปสู่ท้องถิ่นผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น
 
สำหรับนวัตกรรม 9 รูปแบบ ประกอบด้วย การป้องกันท้องวัยเรียน, การป้องกันเอดส์ในชุมชนแออัด, การสร้างทักษะชีวิตในเยาวชนมุสลิม, การจัดยุทธศาสตร์ป้องกันเอดส์ของท้องถิ่น , การบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน, การสร้างคุณค่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี, การปัองกันเอดส์ในหอพักชาย, การป้องกันเอดส์ในชุมชนพนักงานขายบริการ และการจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการ
 


กลับขึ้นด้านบน