สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งหาพื้นที่ฝังกลบขยะ จ.พิษณุโลก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งหาพื้นที่ฝังกลบขยะ จ.พิษณุโลก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งหาพื้นที่ฝังกลบขยะ จ.พิษณุโลก

รูปข่าว : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งหาพื้นที่ฝังกลบขยะ จ.พิษณุโลก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งหาพื้นที่ฝังกลบขยะ จ.พิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จ.พิษณุโลก เสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งหาพื้นที่ฝังกลบขยะ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะ หลังชาวบ้าน ต.บึงกอก อ.บางระกำ สั่งห้ามนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.2556

รถขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ของจังหวัดพิษณุโลก จะสามารถนำขยะ มาทิ้งภายในสถานีกำจัดขยะเทศบาลนครพิษณุโลก บริเวณบ้านบึงกอก หมู่ 1 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก อีก 3 วัน หลังชาวบ้านตำบลบึงกอกมีมติ ห้าม อปท.อื่นๆนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.2556 ยกเว้นเทศบาลนครพิษณุโลก ก่อนจะปิดบ่อขยะแห่งนี้ในวันที่ 30 ก.ย.2557

 
ขณะที่ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าสำรวจสภาพบ่อขยะ ทีมีขยะปริมาณมาก และ บางส่วนเป็นขยะอันตราย เช่น ถุงมือยาง หลอดเข็มฉีดยา มูกเลือด และ ซองบรรจุเวชาภัณฑ์ยาต่างๆ โดยชาวบ้านที่มีอาชีพคัดแยกขยะขาย ยอมรับว่า ทุกวันจะพบขยะมีพิษต่างๆ มากมาย ทำให้ต้องระมัคระวังตัวเป็นพิเศษ แต่เมื่อพบจะทิ้งไว้เพราะนำไปขายต่อไม่ได้
 
นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก เผยว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานฯได้จัดส่งข้อมูล และ วิธีการขั้นตอน การของบประมาณสนับสนุนการจัดการขยะ แต่ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด นำเสนอแผนได้ทันเวลาแม้แต่รายเดียว จึงต้องรอรอบใหม่ ในปีงบประมาณ 2558
 
โดยระยะเร่งด่วนภายใน 3 วันที่เหลือนี้ อปท.ทุกแห่ง จะต้องหาพื้นที่ฝังกลบของตนเอง หรือร่วมกับภาคเอกชน และ หน่วยงานอื่นๆ ส่วนในระยะยาวควรรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นเหตุ 
 


กลับขึ้นด้านบน