"บีโอไอ"เผยนักลงทุนต่างชาติ หนุนรัฐป้องกันคอร์รัปชั่น-ปรับปรุงภาษี

"บีโอไอ"เผยนักลงทุนต่างชาติ หนุนรัฐป้องกันคอร์รัปชั่น-ปรับปรุงภาษี

"บีโอไอ"เผยนักลงทุนต่างชาติ หนุนรัฐป้องกันคอร์รัปชั่น-ปรับปรุงภาษี

รูปข่าว : "บีโอไอ"เผยนักลงทุนต่างชาติ หนุนรัฐป้องกันคอร์รัปชั่น-ปรับปรุงภาษี

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในไทยส่วนใหญ่จะยังคงลงทุนต่อเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ขณะเดียวกันนักลงทุนต้องการให้ภาครัฐมีการป้องกันการคอร์รัปชั่นและปรับปรุงระบบภาษี

ในงานสัมมนา"อนาคตลงทุนไทย ในสายตานักลงทุน" รองเลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยว่า จากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ในไทย ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติยังคงลงทุนในไทยต่อไป นอกจากนี้ บางส่วนยังใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น เวียดนาม เมียนม่าร์ ส่วนปัญหาการเมืองในไทย แม้ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะสั้น แต่หากไม่สามารถสร้างเสถียรภาพในระยะยาวได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในที่สุด

สำหรับผลสำรวจโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ ในประเทศไทย ประจำปี 2556 รายงานว่า ในช่วงปี 2556 - 2557 นักลงทุนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 63 มีแผนรักษาระดับการลงทุนในไทย ขณะที่ร้อยละ 34 จะขยายการลงทุนในไทย โดยนักลงทุนจากญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรป เป็นกลุ่มที่มีแผนขยายการลงทุนในสัดส่วนที่สูงกว่าชาติอื่น ขณะที่มุมมองต่อนโยบายภาครัฐ นักลงทุนต่างชาติยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันคอร์รัปชั่นและมาตรการปรับปรุงระบบภาษีศุลกากรมากที่สุด


กลับขึ้นด้านบน