รายงานชี้"อภิมหาเศรษฐี"เมืองไทย เพิ่มขึ้น

รายงานชี้"อภิมหาเศรษฐี"เมืองไทย เพิ่มขึ้น

รายงานชี้"อภิมหาเศรษฐี"เมืองไทย เพิ่มขึ้น

รูปข่าว : รายงานชี้"อภิมหาเศรษฐี"เมืองไทย เพิ่มขึ้น

รายงานชี้ เวลธ์เอ๊กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทรวบรวมข่าวสารความมั่งคั่ง รายงานว่า ประเทศในอาเซียนมีความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไทยมีจำนวนอภิมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นมากที่สุด

รายงานชิ้นนี้ระบุว่า ปีนี้ไทยมีจำนวนอภิมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ร้อยละ 15.2 หรือ 720 คน เมื่อเทียบกับจาก 625 คนในปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน ความมั่งคั่งโดยรวมของเศรษฐีไทยเพิ่มขึ้นด้วย โดยครอบครองสินทรัพย์รวม 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนความมั่งคั่งรวมของเศรษฐีเวียดนาม เพิ่มร้อยละ 14.7, อินโดนีเซีย ร้อยละ 10.2

สำหรับเบื้องหลังของความมั่งคั่งสะสมในอาเซียน อยู่ที่การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และการเติบโตของชนชั้นกลาง รายงานชิ้นนี้คาดการณ์ว่า สิงคโปร์จะเป็นปลายทางความมั่งคั่งของโลกมากขึ้น ทั้งในแง่การนำสินทรัพย์มาฝาก และการจัดการสินทรัพย์ จากอัตราภาษีส่วนบุคคลต่ำและการยกเว้นภาษี


กลับขึ้นด้านบน