เครือข่ายเยาวชนเรียกร้องรัฐบาลควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เครือข่ายเยาวชนเรียกร้องรัฐบาลควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เครือข่ายเยาวชนเรียกร้องรัฐบาลควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

รูปข่าว : เครือข่ายเยาวชนเรียกร้องรัฐบาลควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เครือข่ายเยาวชนเรียกร้องรัฐบาลควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เรียกร้องรัฐบาล ออกมาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หลังผู้ประกอบการจำนวนมากยังฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครือข่ายเห็นเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ว่า การบังคับใช้กฎหมายควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาทำได้ยาก โดยร้านเหล้ารอบสถานศึกษายังเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ จึงอยากให้รัฐบาลตระหนัก และเร่งออกมาตรการควบคุมร้านเหล้าให้ห่างจากสถานศึกษา 300 เมตร

ขณะที่ผลสำรวจบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร ของมหาวิทยาลัย 12 แห่งในกรุงเทพฯ พบว่า มีร้านเหล้า 340 ร้าน เฉลี่ยมหาวิทยาลัยละ 28 ร้าน จำนวนนี้มี 105 ร้าน ขายบริเวณหอพัก ซึ่งถือว่าทำผิดกฎหมายฯ

ขณะที่นักศึกษากว่าร้อยละ 74.7 เห็นว่า ร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา เป็นแรงจูงใจให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่ายขึ้น, ส่วนร้อยละ 39.7 เห็นว่า ร้านเหล้าเป็นปัจจัยให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท


กลับขึ้นด้านบน