ม.วลัยลักษณ์ เปิดถอดบทเรียนชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราตกต่ำ

ม.วลัยลักษณ์ เปิดถอดบทเรียนชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราตกต่ำ

ม.วลัยลักษณ์ เปิดถอดบทเรียนชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราตกต่ำ

รูปข่าว : ม.วลัยลักษณ์ เปิดถอดบทเรียนชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราตกต่ำ

ม.วลัยลักษณ์ เปิดถอดบทเรียนชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราตกต่ำ คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เตรียมหารือกับตัวแทนรัฐบาล เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเวทีถอดบทเรียนการชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราของเกษตรกรภาคใต้ โดยนักวิชาการมองว่า เป็นความผิดพลาดของภาคการเมือง

นักวิชาการ, ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรจากหลายจังหวัด ร่วมจัดเวทีสัมมนาถอดบทเรียนการชุมนุมเรียกร้องราคาของเกษตรในภาคใต้ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่ง รศ.ณรงค์ เพชรประเสริฐ นักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า ปัญหายางพาราเป็นความผิดพลาดเชิงนโยบายทางการเมืองปี 2545 ที่ขาดการวางแผนแปรรูปเพื่อสร้างเสถียรภาพ เพราะเมื่อยางพาราราคาดี นักการเมืองกลับไม่คิดแก้ไขปัญหาวางแผนระยะยาว แต่มุ่งส่งเสริมให้ปลูกยางพาราเพิ่ม

ส่วนการยกระดับการชุมนุมของชาวสวนยาง ที่จะปิดด้านพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ด้านอำเภอสะเดา, ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา และบริเวณปฐมพร จ.ชุมพร

หากรัฐบาลไม่ส่งตัวแทนไปทำข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 14 กันยายนนี้ อาจไม่เกิดขึ้น เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ พอใจแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ไร่ละ 2,520 บาท และวันที่ 13 กันยายน คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จะหารือกับ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขราคายางพารา

ทั้งนี้จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ด้วยการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกจ้างกรีดยางวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนโยบายของรัฐ


กลับขึ้นด้านบน