การจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

การจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

การจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

รูปข่าว : การจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

การจัดตั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย การจัดตั้งสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคำต่อท้ายจะได้สิทธิ และงบประมาณ ที่มากกว่าสมาคมกีฬาที่ไม่มีคำว่าแห่งประเทศไทยต่อท้าย

โดยการตั้งสมาคมกีฬาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย จะต้องไปขออนุญาตจาก องค์กรที่รับผิดชอบด้านกีฬา ซึ่งในประเทศไทย ก็คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ใน พรบ.ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 ในมาตรา 53 ที่มีใจความสำคัญว่า สมาคมใดที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกีฬา หรือส่งเสริมกีฬาโดยตรง ต้องได้รับอนุญาตจาก กกท. จึงจะสามารถจัดตั้งตามกฏหมายได้ จากนั้นหากแต่ละสมาคมต้องการจะพัฒนา ให้มีระดับที่สูงขึ้น ก็ต้องมีผลงานการแข่งขันที่ดี หรือเป็นชนิดกีฬาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เช่นระดับ โอลิมปิค, เอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์ ก็จะสามารถขอนำเสนอผลงาน กับบอร์ดของ กกท. ที่มีงบประมาณในการดูแลด้านกีฬาปีละกว่า 4,000 ล้าน เพื่อของบประมาณสนับสนุนด้านต่างๆ ในกิจการของสมาคม

ซึ่งหาก บอร์ด กกท. อนุมัติ ก็ต้องเปลี่ยนชื่อสมาคมให้มี คำว่าแห่งประเทศไทยต่อท้าย อันจะได้มาซึ่งความคุ้มครอง ใน พรบ.การกีฬา มาตรา59 ที่บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้บุคคลใดใช้คำว่า แห่งประเทศไทย หรือมีอักษรเครื่องหมายใดๆ แสดงว่าเป็นสมาคม หรือ สโมสร ส่งนักกีฬาในนามของชาติหรือประเทศไทย เว้นจะได้รับอนุญาตจาก กกท.

โดยปัจจุบัน มีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ กกท. ให้การรับรอง และสนับสนุนบประมาณ อยู่ 73 สมาคม ซึ่งก็มีสมาคมที่ไม่ค่อยคุ้นหูแฟนกีฬาชาวไทย เพราะเพิ่งกิดมาใหม่และมีการแข่งขันน้อย เช่น สมาคมหมากรุกเซี่งฉีแห่งประเทศไทย สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย และสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน