ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมแทรกแซงราคา "ข้าวโพด" หลังพบราคาตกต่ำ

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมแทรกแซงราคา "ข้าวโพด" หลังพบราคาตกต่ำ

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมแทรกแซงราคา "ข้าวโพด" หลังพบราคาตกต่ำ

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมแทรกแซงราคา "ข้าวโพด" หลังพบราคาตกต่ำ

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เตรียมแทรกแซงราคา จ.กำแพงเพชร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีปัญหาราคาข้าวโพดที่ตกต่ำ เพื่อเตรียมออกมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 หลังคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ให้แทรกแซงราคาข้าวโพด วงเงินกว่า 1,900 ล้านบาท 

 
โดยกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือข้าวโพด ความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 9 บาท และความชื้นร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งที่ประชุมให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ รับรอง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำชับเรื่องการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด


กลับขึ้นด้านบน