ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ

ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ

ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ

รูปข่าว : ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ

ศิษย์เก่า กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจง หลังเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และคำขวัญโรงเรียน ที่ใช้มากว่า 40 ปี ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดหารือตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อหาข้อยุติ

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนสัญลักษณ์ คำขวัญ ประจำโรงเรียน ต่อนายบุญชู หวิงปัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และต้องการให้ชี้แจงเหตุผล เนื่องจากไม่ได้หารือกับ สมาคมศิษย์เก่า, สมาคมครู และผู้ปกครอง และนักเรียนปัจจุบัน รวมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

 
หลังรับหนังสือคัดค้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงว่า เพราะต้องการให้โรงเรียนราชวินิต ทั้ง 8 แห่ง มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง จะนัดตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่ามาร่วมหารือ พร้อมชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นทางการในวันนี้ เพื่อลดข้อขัดแย้ง และหาข้อยุติในเรื่องนี้


กลับขึ้นด้านบน